.

Contractenrecht

Uw onderneming is gebaat bij samenwerking. Het is verstandig om de samenwerkingswijze vooraf of tijdens de samenwerking goed vast te leggen. Goede en vooral duidelijk afspraken zorgen ervoor dat u en uw zakenpartners zich op het ondernemen kunnen concentreren.

Er zijn vele mogelijkheden waarop u uw samenwerking kunt vastleggen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een distributie-, agentuur-, franchise- of joint-ventureovereenkomst, een overeenkomst van opdracht of door het verstrekken van algemene voorwaarden.

Wij adviseren u graag over de voor uw onderneming meest geschikte samenwerkingsvorm. Om een goed resultaat te bereiken, zullen wij, als dat mogelijk is, hierover ook met uw partners spreken. Duidelijkheid over de kansen, risico’s en valkuilen zorgt ervoor dat u en uw samenwerkingspartners zich op het ondernemen kunnen toeleggen.

Als u toch een conflict heeft met uw partners, dan brengen wij uw rechtspositie zo nauwkeurig mogelijk in kaart. Bedrijfseconomische en juridische voor- en nadelen bepalen of een schikking dan wel een procedure voor u het beste is. Het opnieuw vormgeven van de samenwerking kan bijvoorbeeld bijdragen aan de oplossing van een conflict.

The more laws, the less justice
(Marcus Tulius Cicero)