Disclaimer

Disclaimer

De inhoud van onze website is zorgvuldigheid samengesteld. Het kan echter zo zijn dat informatie op onze website onjuist of onvolledig is.

De nieuwsberichten op onze website zijn ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Hendrix Law kan echter geen garantie bieden voor de juistheid en volledigheid daarvan. De nieuwsberichten op onze website worden slechts voor informatieve doeleinden verstrekt en dienen niet te worden opgevat als (juridisch) advies.

Hendrix Law is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van haar website en/of de inhoud daarvan.

De auteursrechten op onze website en de inhoud daarvan berusten uitsluitend bij Hendrix Law. Onze website mag niet (geheel of gedeeltelijk) worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hendrix Law.