.

Ondernemingsrecht

In het ondernemingsrecht gaat het om de verhoudingen en de zeggenschap binnen de onderneming. De wijze waarop de aandeelhouders, bestuurders en commissarissen met elkaar behoren om te gaan, wordt door het ondernemingsrecht ingekleurd.

Voordat u bij een onderneming wordt betrokken of tijdens deze betrokkenheid, is het verstandig om juridisch advies in te winnen. Het is goed om vast te leggen op welke wijze u wordt betrokken, en hoe uw betrokkenheid kan eindigen. Duidelijke afspraken zorgen ervoor dat u zich bezig kunt houden met waar u goed bent: ondernemen. Wij denken met u mee en zorgen ervoor dat u bekend bent met de kansen, valkuilen en risico’s.

Als u toch een conflict binnen de onderneming heeft, dan brengen wij uw juridische positie zo nauwkeurig mogelijk in kaart. Wij bepalen in gezamenlijk overleg of er geprocedeerd moet worden, of dat het beter is om een minnelijke regeling te treffen.

“Kevin heeft ruime ervaring in het ondernemingsrecht en een bijzondere specialisatie op de volgende gebieden:

  • Aandeelhoudersovereenkomsten;
  • Joint – ventureovereenkomsten;
  • Bestuurs- en raad van commissarissen reglementen;
  • Aandeelhoudersgeschillen;
  • Enquête procedures.

“Ook heeft Kevin bijzondere kennis op bedrijfseconomisch gebied”.

Compromise is the best and cheapest lawyer
(R.L. Stevenson)