.

Ondernemingsstrafrecht

Een strafrechtelijk onderzoek en een mogelijke vervolging hebben in de regel grote gevolgen voor uw onderneming en/of u persoonlijk. Het in een vroeg stadium inschakelen van een advocaat voorkomt, althans vermindert de mogelijke schadelijke gevolgen. Waar nodig zullen wij onze ondernemingsrechtelijke kennis inzetten om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen.

Diederik heeft ruime ervaring in het strafrecht en een bijzondere specialisatie op de volgende gebieden:

–              Fiscaal strafrecht (ook fraude op het gebied van douanerecht en BTW);
–              Fraude: oplichting, verduistering, valsheidsdelicten (bijv. valsheid in geschrift) en witwassen;
–              Corruptie;
–              Faillissementsfraude;
–              Milieustrafrecht en arbeidsongevallen;
–              Marktmisbruik (gebruik maken van voorwetenschap en koersmanipulatie);
–              Wet op de Kansspelen;
–              Overig economisch strafrecht;
–              Bestuurlijke boetes.

Naast bijstand aan verdachten in strafzaken en het optreden voor slachtoffers, adviseert Diederik ondernemingen over mogelijke strafrechtelijke risico’s en interne fraudes en treedt hij op in bestuursstrafrechtelijke zaken (bestuurlijke boetes) en in andere niet-strafrechtelijke zaken op bovenstaande rechtsgebieden.