.

Aram W.J. van Galen

Studie
Aram studeerde rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit Amsterdam; hij studeerde af in de richtingen Strafrecht en International Crimes and Criminology.

Carrière
In februari 2011 is Aram beëdigd tot advocaat. In februari 2017 trad hij toe tot Hendrix Law. Voordien werkte hij achtereenvolgens bij twee in het commune strafrecht gespecialiseerde advocatenkantoren.

Specialisme
Aram verleent deskundige bijstand in alle stadia van het strafproces en in alle facetten van het strafrecht – zowel in het commune strafrecht (vermogens-, drugs-, gewelds- en zedendelicten) als het bijzonder strafrecht (economische, fiscale en milieudelicten).

Aram heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Strafrecht
  • Financieel economisch strafrecht

Overig
In zijn vrije tijd roeit en zwemt Aram graag.

Aram W.J. van Galen
Aram W.J. van Galen
Telefoon: + 31 (0)6 – 83229675
Diederik van Omme | Linkedin

Never do anything against conscience even if the state demands it.
(A. Einstein)